• Jan
 • 10
 • 2018

European Social Survey ukazuje podporu NZP napříč Evropou

Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky celoevropského výzkumu o postojích evropské populace k nepodmíněnému základnímu příjmu, který byl realizován v rámci European Social Survey, jehož se pravidelně účastní i Česká republika. Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

V řadě zemí myšlenku nepodmíněného základního příjmu podporuje více než 50 % dotázaných, včetně České republiky. Větší podpora je pak mezi mladšími lidmi do 35 let. • Dec
 • 30
 • 2017

Experiment v Nizozemí

V pěti nizozemských městech budou od prosince 2017 probíhat následující dva roky sociální experimenty se zavedením nepodmíněného základního příjmu. Experimentu si všímají také česká média. Ačkoli se kritéria těchto experimentů v některých znacích liší od definice NZP, pilotní projekty peněžních transferů, které jsou na začátku cíleny na určité skupiny (podobají se tedy podmíněným dávkách), ale poté již nejsou po určitou dobu dále testovány a jsou poskytovány nadále nepodmíněně, mohou představovat první krok k zavádění NZP. Více o nizozemském projektu je zde.

 • Oct
 • 28
 • 2017

Zaostřeno: ČRo o nepodmíněném základním příjmu

Finsko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program spojený s nepodmíněným základním příjmem (560 Euro za měsíc). Do programu byli v této zkušební fázi zapojeni jen nezaměstnaní. Výsledky, které budou zveřejněny v roce 2019, přesto mohou přinést dílčí poznatky o přínosech zavedení NZP. Český rozhlas uvedl v pořadu Zaostřeno reportáž o finském experimentu a myšlence nepodmíněného základního příjmu.

 • Oct
 • 2
 • 2017

Skončil 17. světový kongres BIEN v Lisabonu

Minulý týden skončil 17. světový kongres BIEN (Basic Income Earth Network) v Lisabonu, kterého se zúčastnili vědci a vědkyně, politici a poličky, aktivisté a další podporovatelé NZP z Evropy, Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Severní Ameriky i Austrálie. První den byli účastníci a účastnice uvítáni v portugalském Parlamentu a další dny se konaly na Lisabonské univerzitě. Více o kongresu zde.

Příští rok se bude kongres konat na Tamperské univerzitě ve Finsku na konci srpna 2018. Na valném shromáždění BIEN účastníci a účastnice dále odhlasovali, že v roce 2019 se bude 19. kongres konat v Dillí v Indii.

Rozhovor se Sarou Bizarro, spoluorganizatorkou Světového kongresu o zakladním příjmu z Rendimento Básico Incondicional Portugal je ke shlédnutí zde.


 • Sep
 • 15
 • 2017

Mezinárodní týden základního příjmu

V druhé polovině září proběhne 10. ročník mezinárodního týdne základního příjmu, od 25. září do 30. září 2017 budou na mnoha místech světa pořádány diskuse a další veřejné akce o nepodmíněném základním příjmu, mezi jinými v Belgii, Nizozemí, Turecku, Německu, Švédsku. V portugalském Lisabonu bude v tomto týdnu uspořádán také Světový kongres o základním příjmu. V některých zemích se akce organizuje již o týden dříve (18. - 24. 9.).

Více informací o akcích ve světě naleznete na internetových stránkách BIEN.

 • Aug
 • 12
 • 2017

Martin Brabec: NZP jako cesta k inovacím

Hospodářské noviny otiskly speciál k nepodmíněnému základnímu příjmu. Martin Brabec obhajoval myšlenku nepodmíněného základního příjmu jako společenskou inovaci: "Shrnuto, základní příjem umožní vyšší flexibilitu na trhu práce, ale zároveň poskytne vyšší ochranu zaměstnancům - je tak aktivizující, ale zároveň osvobozující."

 • Aug
 • 9
 • 2017

Světový kongres BIEN v Lisabonu

Asociace Basic Income Earth Network pořádá spolu s Unconditional Basic Income – Portugal každoroční kongres o nepodmíněném základním příjmu, který se bude letos konat od 25. do 27. září v portugalském Lisabonu. Tématem letošního ročníku je zavádění základního příjmu. Na kongres navazuje portugalský týden nepodmíněného základního příjmu s veřejnými přednáškami, projekcemi a dalšími doprovodnými akcemi. V nejbližších dnech bude finální program zvěřejněn na internetových stránkách portugalské asociace RBI.

 • Aug
 • 8
 • 2017

Jak odstranit chudobu? Dát lidem peníze bez dalších podmínek

Rozsáhlý experiment v Keni, který se plně rozběhne na podzim letošního roku, zajistí nepodmíněný základní příjem ve dvou set vesnicích po dobu 12 let. Zatím běží projekt v menším rozsahu ve vesnici s 400 obyvateli. Projekt neziskové organizace GiveDirectly vychází z předpokladu, že chudí lidé vědí velmi dobře, jaké mají potřeby. Stabilní příjem jim nejen umožní rozhodovat o tom, jak peníze utratí, dává jim především možnost plánovat do budoucna a znovu získat důstojnost a sebeúctu. Tradiční rozvojová pomoc naopak předpokládá, že za chudé lidi je třeba rozhodovat. Je čas na změnu přístupu.

Tento projekt je jedním řady pilotních zavádění nepodmíněného základního příjmu, které se od loňského roku množí ve světě. Tento kvas vedl příznivce nepodmíněného základního příjmu Guy Standinga, aby nazval rok 2016 rokem pilotních projektů nepodmíněného základního příjmu. Více informací, které jsou průběžně aktualizovány, je na stránkách BIEN.

 • Feb
 • 21
 • 2017

Pro a proti nepodmíněnému základnímu příjmu na Českém rozhlasu Plus

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus se setkali zastánce a odpůrce myšlenky nepodmíněného základního příjmu. Tomáš Tožička obhajoval nepodmíněný základní příjem jako nástroj pro rozvoj celé společnosti i jedince, který zvyšuje motivaci k práci, životní podmínky lidí a podporuje vzdělanost v populaci. Argumenty proti Lukáše Kovandy nešly dále než "nikdy to nešlo, nepůjde to ani teď". Celý pořad si můžete poslechnout zde.