• Dec
 • 19
 • 2018

Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu (Česky rozhlas, Vltava)

Český rozhlas Vltava vysílal 8. prosince 2018 pořad Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) a Filip Vostal (Filosofický ústav AV ČR) v první půlhodině uvádějí do vývoje konceptu základního příjmu a poté v druhé půlhodině vedou s Markem Hrubcem (Filosofický ústav AV ČR) rozhovor o jeho aktuálním stavu v teorii i praxi.

 • Oct
 • 12
 • 2018

Promítání filmu Free Lunch Society

Nepropásněte promítání filmu Free Lunch Society – Come Come Basic Income (režie Christian Tod), které se koná v pondělí 15. 10. 2018 v 19:00 v prostorách Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1). Po promítání bude následovat diskuse, v níž vystoupí Vladimír Špidla a Martin Brabec, moderace se ujme Tomáš Uhnák. Vstup je zdarma. Více informací naleznete zde.

 • Mar
 • 3
 • 2018

Nepodmíněný základní příjem na Světovém sociálním fóru v Brazílii

Od 13. do 17. března 2018 se bude v brazilském Salvadoru konat další ročník Světového sociálního fóra, které letos pod heslem "Resistir é criar, resistir é transformar" (Vzdorovat znamená vytvářet, vzdorovat znamená měnit) opět svede dohromady progresivní organizace a skupiny z celého světa v boji proti současnému nespravedlivému systému. Na Světovém sociálním fóru zazní i diskuse o nepodmíněném základním příjmu, a to konkrétně v jeho skutečně nepodmíněné podobě světového základního příjmu. World Basic Income organizuje několik aktivit v sekci demokratizace ekonomiky

 • Feb
 • 16
 • 2018

Skutečně úžasný socialistický zázrak stálého fondu Aljašky

Každý obyvatel dostane šek jen proto, že je naživu, a opravdu, opravdu to funguje. Myšlenka univerzálního základního příjmu tam spočívá ve finanční částce, kterou vláda posílá každému občanovi a občance USA žijícím na Aljašce jen za to, že jsou naživu. Stálý fond Aljašky je státem vlastněný investiční fond založený na příjmech z ropy. Od roku 1982 vyplácí každoročně každému muži, ženě a dítěti žijícímu na Aljašce roční dividendu. Konkrétní finanční částka v daném roce je závislá na konkrétních příjmech z ropy v daném roku. Např. v roce 2015 s vysokými cenami ropy dosáhla dividenda 2 072 dolarů na osobu nebo 8 288 dolarů pro čtyřčlennou rodinu. Více zde.

 • Jan
 • 10
 • 2018

European Social Survey ukazuje podporu NZP napříč Evropou

Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky celoevropského výzkumu o postojích evropské populace k nepodmíněnému základnímu příjmu, který byl realizován v rámci European Social Survey, jehož se pravidelně účastní i Česká republika. Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

V řadě zemí myšlenku nepodmíněného základního příjmu podporuje více než 50 % dotázaných, včetně České republiky. Větší podpora je pak mezi mladšími lidmi do 35 let. • Dec
 • 30
 • 2017

Experiment v Nizozemí

V pěti nizozemských městech budou od prosince 2017 probíhat následující dva roky sociální experimenty se zavedením nepodmíněného základního příjmu. Experimentu si všímají také česká média. Ačkoli se kritéria těchto experimentů v některých znacích liší od definice NZP, pilotní projekty peněžních transferů, které jsou na začátku cíleny na určité skupiny (podobají se tedy podmíněným dávkách), ale poté již nejsou po určitou dobu dále testovány a jsou poskytovány nadále nepodmíněně, mohou představovat první krok k zavádění NZP. Více o nizozemském projektu je zde.

 • Oct
 • 28
 • 2017

Zaostřeno: ČRo o nepodmíněném základním příjmu

Finsko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program spojený s nepodmíněným základním příjmem (560 Euro za měsíc). Do programu byli v této zkušební fázi zapojeni jen nezaměstnaní. Výsledky, které budou zveřejněny v roce 2019, přesto mohou přinést dílčí poznatky o přínosech zavedení NZP. Český rozhlas uvedl v pořadu Zaostřeno reportáž o finském experimentu a myšlence nepodmíněného základního příjmu.

 • Oct
 • 2
 • 2017

Skončil 17. světový kongres BIEN v Lisabonu

Minulý týden skončil 17. světový kongres BIEN (Basic Income Earth Network) v Lisabonu, kterého se zúčastnili vědci a vědkyně, politici a poličky, aktivisté a další podporovatelé NZP z Evropy, Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Severní Ameriky i Austrálie. První den byli účastníci a účastnice uvítáni v portugalském Parlamentu a další dny se konaly na Lisabonské univerzitě. Více o kongresu zde.

Příští rok se bude kongres konat na Tamperské univerzitě ve Finsku na konci srpna 2018. Na valném shromáždění BIEN účastníci a účastnice dále odhlasovali, že v roce 2019 se bude 19. kongres konat v Dillí v Indii.

Rozhovor se Sarou Bizarro, spoluorganizatorkou Světového kongresu o zakladním příjmu z Rendimento Básico Incondicional Portugal je ke shlédnutí zde.