• Sep
  • 23
  • 2013

Seminář MDA v Brně

Masarykova demokratická akademie, pobočka Brno,
Vás zve na seminář

Nepodmíněný základní příjem

Na semináři se svými příspěvky vystoupil:
Marek Hrubec, filosof a sociální vědec (Praha)
Ladislav Hohoš, filosof a futurolog (Bratislava)

Pondělí 23. 9. 2013 od 17:00

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Poříčí 9, Brno, zasedací místnost v 1. poschodí budovy Poříčí 7

Seminář je příspěvkem do kampaně celoevropské Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, která bude probíhat do poloviny ledna 2014.

Shrnutí hlavních tezí otiskla Levá perspektiva.


Kommentáře

*