2013/9

 • Sep
 • 24
 • 2013

Informační a petiční stan na Jungmannově nám. v Praze

U příležitosti celoevropského Týdne za nepodmíněný základní příjem bude na Jungmannově náměstí zahájen provoz informačního a petičního stánku Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, který zde bude fungovat i nadále, dokud to počasí dovolí.

Přijďte se podívat! Na provozu stánku se můžete také s ostatními podílet. Stačí nás kontaktovat přes tiskového mluvčího (tomas.haimann@email.cz).


 • Sep
 • 23
 • 2013

Promítání dokumentu o nepodmíněném základním příjmu

Iniciativa evropských občanů za NZP ve spolupráci s Pražskou školou alternativ pořádá promítání dokumentu Nepodmíněný základní příjem s následnou diskusí.

pondělí 23. září 2013

18h., FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha 1, místnost č. 2)

Po filmu bude následovat diskuse s Martinem Brabcem (MDA Praha) a Tomášem Haimannem (tiskový mluvčí Iniciativy), kterou bude moderovat Markéta Hrbková.


 • Sep
 • 23
 • 2013

Seminář MDA v Brně

Masarykova demokratická akademie, pobočka Brno,
Vás zve na seminář

Nepodmíněný základní příjem

Na semináři se svými příspěvky vystoupil:
Marek Hrubec, filosof a sociální vědec (Praha)
Ladislav Hohoš, filosof a futurolog (Bratislava)

Pondělí 23. 9. 2013 od 17:00

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Poříčí 9, Brno, zasedací místnost v 1. poschodí budovy Poříčí 7

Seminář je příspěvkem do kampaně celoevropské Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, která bude probíhat do poloviny ledna 2014.

Shrnutí hlavních tezí otiskla Levá perspektiva.


 • Sep
 • 20
 • 2013

ProAlt podpořil Iniciativu

ProAlt: Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ na svých stránkách vyjádřila podporu Iniciativě evropských občanů za nepodmíněný základní příjem. Více si můžete přečíst zde.

 • Sep
 • 20
 • 2013

Literární noviny o NZP

V Literárních novinách (č. 38, 19. září 2013) vyšel v rubrice Feministický mnohohlas článek Zuzany Uhde Co přinese nepodmíněný základní příjem.

Autorka v článku píše: "Sám o sobě sice nemůže nepodmíněný základní příjem změnit genderové struktury dělby práce, může ale změnit význam a důsledky této dělby. Nepodmíněný základní příjem může těm, kteří pečují o závislé členy společnosti, zajistit jistou míru nezávislosti, ať již na manželovi (většinou totiž pečují ženy), zaměstnavateli či byrokracii, před kterou je dnes nutné dokazovat, že nechceme sociální systém „zneužít“. ... bez tlaků finanční nutnosti, pod kterými se řada párů nakonec rozhodne následovat tradiční model muže-živitele a ženy-pečovatelky, by se potenciálně rovněž otevřel prostor pro redefinici těchto tradičních vzorců jednání, které nutně nevyjadřují volbu lidí, ale pouze jejich přizpůsobení se vnějším okolnostem."