2017/12

  • Dec
  • 30
  • 2017

Experiment v Nizozemí

V pěti nizozemských městech budou od prosince 2017 probíhat následující dva roky sociální experimenty se zavedením nepodmíněného základního příjmu. Experimentu si všímají také česká média. Ačkoli se kritéria těchto experimentů v některých znacích liší od definice NZP, pilotní projekty peněžních transferů, které jsou na začátku cíleny na určité skupiny (podobají se tedy podmíněným dávkách), ale poté již nejsou po určitou dobu dále testovány a jsou poskytovány nadále nepodmíněně, mohou představovat první krok k zavádění NZP. Více o nizozemském projektu je zde.