2018/1

  • Jan
  • 10
  • 2018

European Social Survey ukazuje podporu NZP napříč Evropou

Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky celoevropského výzkumu o postojích evropské populace k nepodmíněnému základnímu příjmu, který byl realizován v rámci European Social Survey, jehož se pravidelně účastní i Česká republika. Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

V řadě zemí myšlenku nepodmíněného základního příjmu podporuje více než 50 % dotázaných, včetně České republiky. Větší podpora je pak mezi mladšími lidmi do 35 let.