2020/6

  • Jun
  • 17
  • 2020

Nová kniha Annie Lowrey o nepodmíněném základním příjmu

V českém překladu vyšla kniha ekonomické publicistky Annie Lowrey Dejte lidem peníze. Originál vyšel v angličtině v roce 2018. Kniha sleduje pilotní programy zavádění nepodmíněného základního příjmu v různých částech světa a ukazuje potenciál nepodmíněného základního příjmu odstranit chudobu a vyrovnat se s řadou dalších problémů současného světa.
 
Annie Lowrey Dejte lidem peníze, Argo 2020.