• Sep
  • 20
  • 2013

Literární noviny o NZP

V Literárních novinách (č. 38, 19. září 2013) vyšel v rubrice Feministický mnohohlas článek Zuzany Uhde Co přinese nepodmíněný základní příjem.

Autorka v článku píše: "Sám o sobě sice nemůže nepodmíněný základní příjem změnit genderové struktury dělby práce, může ale změnit význam a důsledky této dělby. Nepodmíněný základní příjem může těm, kteří pečují o závislé členy společnosti, zajistit jistou míru nezávislosti, ať již na manželovi (většinou totiž pečují ženy), zaměstnavateli či byrokracii, před kterou je dnes nutné dokazovat, že nechceme sociální systém „zneužít“. ... bez tlaků finanční nutnosti, pod kterými se řada párů nakonec rozhodne následovat tradiční model muže-živitele a ženy-pečovatelky, by se potenciálně rovněž otevřel prostor pro redefinici těchto tradičních vzorců jednání, které nutně nevyjadřují volbu lidí, ale pouze jejich přizpůsobení se vnějším okolnostem."

Kommentáře

*