• Oct
  • 28
  • 2017

Zaostřeno: ČRo o nepodmíněném základním příjmu

Finsko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program spojený s nepodmíněným základním příjmem (560 Euro za měsíc). Do programu byli v této zkušební fázi zapojeni jen nezaměstnaní. Výsledky, které budou zveřejněny v roce 2019, přesto mohou přinést dílčí poznatky o přínosech zavedení NZP. Český rozhlas uvedl v pořadu Zaostřeno reportáž o finském experimentu a myšlence nepodmíněného základního příjmu.

Kommentáře

*