• Jun
  • 17
  • 2020

Nová kniha Annie Lowrey o nepodmíněném základním příjmu

V českém překladu vyšla kniha ekonomické publicistky Annie Lowrey Dejte lidem peníze. Originál vyšel v angličtině v roce 2018. Kniha sleduje pilotní programy zavádění nepodmíněného základního příjmu v různých částech světa a ukazuje potenciál nepodmíněného základního příjmu odstranit chudobu a vyrovnat se s řadou dalších problémů současného světa.
 
Annie Lowrey Dejte lidem peníze, Argo 2020.
  • Sep
  • 5
  • 2019

Konference Nepodmíněný základní příjem: Řešení pro 21. století?

Ve čtvrtek 26.9. se v Prostoru 39 (Řehořova 33/39) na pražském Žižkově uskuteční konference na téma Nepodmíněného základního příjmu. Cílem konference je vést věcnou debatu směřující k formulaci levicového pohledu na nepodmíněný základní příjem (NZP). Chceme přiblížit, za jakých podmínek se může NZP stát civilizačním nástrojem, sloužícím k rozvoji humanismu, k prohloubení péče o lidi a životní prostředí. Na akci dorazí řada zahraničních i domácí hostů, kteří mimo jiné pohovoří o zkušenostech s NZP z Finska a Namibie, diskutovat budeme vztah nových technologií, rozšíření volného času a ocenění péče a NZP. Hledat budeme také možnosti, jak tento nástroj uvést v život v České republice.

Program konference je ke stažení zde.

Registrovat na konferenci se můžete zde.

  • Dec
  • 19
  • 2018

Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu (Česky rozhlas, Vltava)

Český rozhlas Vltava vysílal 8. prosince 2018 pořad Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) a Filip Vostal (Filosofický ústav AV ČR) v první půlhodině uvádějí do vývoje konceptu základního příjmu a poté v druhé půlhodině vedou s Markem Hrubcem (Filosofický ústav AV ČR) rozhovor o jeho aktuálním stavu v teorii i praxi.