• Jul
 • 18
 • 2013

Etický kodex

Etický kodex české kampaně Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem.

Při navazování partnerství v rámci Iniciativy jednáme dle těchto zásad:

 • vždy a za všech okolností trváme na nezávislosti Iniciativy,
 • každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně,
 • jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména,
 • spolupracujeme pouze s partnery, kteří respektují principy sociální spravedlnosti, neporušují lidská práva, šetrně přistupují k životnímu prostředí,
 • spolupracujeme pouze s fyzickými osobami a neziskovými organizacemi. A to těmi, které nejsou financovány firmami a společnostmi, které porušují principy sociální spravedlnosti, lidská práva, poškozují veřejné zájmy nebo se podílejí na poškozování životního prostředí.
 • Iniciativa není spojena s konkrétní politickou stranou. Zatímco politické strany mohou v rámci svého programu prosazovat ideu nepodmíněného základního příjmu, členové a členky těchto stran podílející se na Iniciativě vystupují jako individuální osoby.

Přijímání finanční podpory respektuje tyto zásady:

 • finanční dary přijímáme pouze od jednotlivců, abychom zachovali nezávislost občanské iniciativy a zamezili vlivu finančních zájmů na průběh občanské kampaně,
 • maximální výše finančního příspěvku činí trojnásobek životního minima pro jednotlivce, tj. 10 230,- Kč,
 • nepřijímáme finanční ani věcné dary od jedinců, kteří jsou spojeni s aktivitami, jež jsou v rozporu s principy sociální spravedlnosti, porušují lidská práva, poškozují veřejné zájmy nebo se podílejí na poškozování životního prostředí,
 • dar nesmí mezi Iniciativou a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem.