• Jul
  • 12
  • 2013

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O NZP


Co je to nepodmíněný základní příjem (NZP)?

Každý občan by měl pobírat takový základní příjem, který by mu zajistil prostředky pro důstojný život. Kromě toho by mohl získávat další příjmy ze zaměstnání, podnikání, brigád a podobně. NZP tedy slouží jako materiální základ, který umožňuje svobodné rozhodování o vlastních aktivitách.

Jak lze NZP blíže popsat?

NZP je charakterizován pomocí následujících čtyř kritérii: 

  1. Všeobecný: V principu každý člověk, bez ohledu na věk, původ, místo bydliště či profesi bude mít nárok na získání této finanční dávky.
  2. Individuální: Každý jedinec má právo na základní příjem. Tento příjem není limitován jeho rodinným stavem či počtem členů v domácnosti. Zároveň s ním je mu svěřena svoboda a zároveň zodpovědnost – každý se sám za sebe rozhodne, jak s prostředky naloží. 
  3. Nepodmíněný: Základní příjem je považován za lidské právo, které by nemělo záviset na žádných podmínkách.
  4. Dostatečně vysoký: Částka by měla zajistit životní úroveň, která bude v souladu se sociálními, ekonomickými a kulturními standardy společnosti dané země. Měla by zabránit chudobě a zdůraznit důležitost práce, která dosud nebyla oceněna mzdou za odpracované hodiny. Občanům tak dává příležitost více se zaměřit například na rozvoj komunitního života či podporu rodiny. NZP by nepřímo podpořil i větší zájem při rozhodování o celospolečenských otázkách.

Jaký je smysl Iniciativy evropských občanů za NZP?

Jde o posouzení vhodnosti či nevhodnosti zavedení NZP. Občané usilují o diskusi v jednotlivých zemích EU i o celoevropskou diskusi na půdě Evropského parlamentu. To je krátkodobým cílem Iniciativy.

Pokud Iniciativa získá dostatečný počet podpisů, bude se Unie touto otázkou zabývat; budou vypracovány studie o možnostech jeho zavedení či navržení různých funkčních modelů NZP v prostředí EU. 

Celkovým cílem je prosadit nepodmíněný základní příjem, a garantovat tak všem občanům právo na uspokojení jejich materiálních potřeb, potřebných k vedení důstojného života a posílení jejich společenské účasti.

Jaká by měla být konkrétní výše základního příjmu?

NZP by měl být minimálně na úrovni hranice chudoby podle standardů EU, což odpovídá 60 procentům tzv. národního mediánu ekvivalizovaného čistého příjmu. V zemích, kde má většina obyvatel nízké příjmy, by mělo být na určení výše základního příjmu použito alternativní měřítko (např. spotřební koš), aby byl zajištěn důstojný život, materiální bezpečnost a plná účast občana ve společnosti.

Z čeho bude NZP financován?

Existuje mnoho možností, závislých na konkrétních podmínkách a politice států. Praktické zkušenosti s vyplácením základního příjmu mají například na Aljašce či v Grónsku, kde je financován z daní z těžby surovin. Podobné programy zavedla i Brazílie, kde jsou využívány finance, které dříve sloužily pro specifické finanční podpory. Dnes jsou tyto prostředky rovnoměrně rozdělovány mezi členy společnosti. Nezvýhodňují tak jen některé a každý má právo s nimi svobodně naložit. Zároveň je tato svoboda spojena se zodpovědností naložit se základním příjmem efektivně a s rozmyslem. 

Iniciativa předem žádnou možnost nepreferuje, požaduje jen jejich vyhodnocení unijními orgány a demokratické nalezení optimálního řešení pro každý stát. 

Kolik a do kdy musí být v ČR získáno podpisů?

V České republice musí být získáno minimálně 16 500 podpisů, a to do 14. 1. 2014.

Kde se dozvíte více o Iniciativě evropských občanů za NZP v češtině? Jak a kde lze iniciativu za NZP podepsat?

www.basicincome2013.eu/ubi/cs