• Sep
  • 12
  • 2020

O základním příjmu

Všeobecný, neboli nepodmíněný základní příjem (NZP) je příjem, který dostává každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, a který mu umožňuje zajistit důstojný život ve společnosti. Každý občan má nárok na spravedlivý podíl bohatství země, kterou sdílí s ostatními spoluobčany.

"Zvykli jsme si již na mnohé civilizační vymoženosti, které dnes považujeme za samozřejmé. Například je z veřejných prostředků do značné míry hrazeno zdravotnictví nebo školství, dále se z nich platí vybudování chodníků, silnic nebo veřejného osvětlení. Je paradoxem, že v České republice a dalších zemích dosud není jako základní civilizační vymoženost zavedeno právo na nepodmíněný základní příjem. Přitom finanční základ pro život každého občana by měl patřit mezi hlavní práva občanů, neboť každý občan má v České republice ústavní právo na život, a navíc na důstojný život. Nepodmíněný základní příjem by mohl pomoci odstranit chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných, špatně placených pracovníků, rodičů na mateřské a rodičovské, bezdomovců, lidí pracujících v organizacích občanské společnosti nebo tvůrčích osobností v oblasti kultury." (Marek Hrubec)

Co může NZP vyřešit

  • Potýkáme se se strukturální (technologickou) nezaměstnaností díky automatizaci výroby. Plná zaměstnanost již dnes NENÍ možná.
  • Práce je ale ve společnosti hodně. Ovšem práce, která není zaměstnáním, z pohledu trhu jakoby neexistovala. Například péče o děti, o starší a nemocné, péče o domácnost, kterou v naší společnosti většinou vykonávají ženy, je ve velké míře vykonávána jako práce neplacená.
  • NZP by mohl pomoci proměnit naši představu o tom, co je smysluplná práce, a umožnit lidem věnovat se tomu, co považují za nejdůležitější, ať už to bude péče o nejbližší, komunitní práce, kreativní a umělecká aktivita atd. Základní příjem by zajistil prostředky na živobytí těm, kteří by se rozhodli vykonávat práce, které jsou ve společnosti potřebné, které jsou ale velmi málo, nebo vůbec ne, oceňované.
  • NZP umožní lidem pečlivěji si vybrat povolání bez zbytečného tlaku na co nejrychlejší nalezení pozice a omezení, kde si člověk může vydělat na živobytí. Spokojený zaměstnanec je i spolehlivější zaměstnanec.
  • NZP může proměnit naše priority, na špičce už nebudou produktivismus a masová spotřeba, které jsou neustále poháněny Sisyfovskou snahou o plnou zaměstnanost. NZP proto směřuje k udržitelné ekonomice a šetrnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji.