• Sep
  • 18
  • 2013

Podpisy

V zemích Evropské unie nyní probíhá sběr podpisů pro Iniciativu evropských občanů za nepodmíněný základní příjem. Cílem je 1 milion podpisů.

Petici je možné podepsat elektronicky.


Podpisové archy k vytištění jsou ke stažení zde.

Vyplněné podpisové archy zasílejte průběžně na adresu:

Alternativa zdola
Staropramenná 27
150 00 Praha

Z dlouhodobého hlediska je cílem Iniciativy garantovat všem občanům EU nepodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, jak se uvádí ve smlouvách Evropské unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením nepodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská unie podpořila např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů NZP (EP-rezoluce 2010/2039 (INI)§44).