média

 • Dec
 • 19
 • 2018

Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu (Česky rozhlas, Vltava)

Český rozhlas Vltava vysílal 8. prosince 2018 pořad Černá skříňka o nepodmíněném základním příjmu. Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR) a Filip Vostal (Filosofický ústav AV ČR) v první půlhodině uvádějí do vývoje konceptu základního příjmu a poté v druhé půlhodině vedou s Markem Hrubcem (Filosofický ústav AV ČR) rozhovor o jeho aktuálním stavu v teorii i praxi.

 • Jan
 • 10
 • 2018

European Social Survey ukazuje podporu NZP napříč Evropou

Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky celoevropského výzkumu o postojích evropské populace k nepodmíněnému základnímu příjmu, který byl realizován v rámci European Social Survey, jehož se pravidelně účastní i Česká republika. Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.

V řadě zemí myšlenku nepodmíněného základního příjmu podporuje více než 50 % dotázaných, včetně České republiky. Větší podpora je pak mezi mladšími lidmi do 35 let. • Dec
 • 30
 • 2017

Experiment v Nizozemí

V pěti nizozemských městech budou od prosince 2017 probíhat následující dva roky sociální experimenty se zavedením nepodmíněného základního příjmu. Experimentu si všímají také česká média. Ačkoli se kritéria těchto experimentů v některých znacích liší od definice NZP, pilotní projekty peněžních transferů, které jsou na začátku cíleny na určité skupiny (podobají se tedy podmíněným dávkách), ale poté již nejsou po určitou dobu dále testovány a jsou poskytovány nadále nepodmíněně, mohou představovat první krok k zavádění NZP. Více o nizozemském projektu je zde.

 • Oct
 • 28
 • 2017

Zaostřeno: ČRo o nepodmíněném základním příjmu

Finsko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program spojený s nepodmíněným základním příjmem (560 Euro za měsíc). Do programu byli v této zkušební fázi zapojeni jen nezaměstnaní. Výsledky, které budou zveřejněny v roce 2019, přesto mohou přinést dílčí poznatky o přínosech zavedení NZP. Český rozhlas uvedl v pořadu Zaostřeno reportáž o finském experimentu a myšlence nepodmíněného základního příjmu.

 • Aug
 • 12
 • 2017

Martin Brabec: NZP jako cesta k inovacím

Hospodářské noviny otiskly speciál k nepodmíněnému základnímu příjmu. Martin Brabec obhajoval myšlenku nepodmíněného základního příjmu jako společenskou inovaci: "Shrnuto, základní příjem umožní vyšší flexibilitu na trhu práce, ale zároveň poskytne vyšší ochranu zaměstnancům - je tak aktivizující, ale zároveň osvobozující."